Arbeidet omfatter graving, pigging og trekking av rør. For mer info se vedlagte plakat.