Det er besluttet å arbeide intensivt over to helger for å begrense belastningen av støy og ugunstig trafikkavvikling til en kortere periode. Tillatelse til å utføre dette arbeidet er gitt av bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka. Dette medfører store ulemper for beboerne i området og Statens vegvesen beklager dette.

18. - 21. september -Christian Michelsens gate er stengt
Arbeidet starter kl. 20.00 fredag og varer til kl. 06.00 mandag.
Christian Michelsens gate er stengt i begge løp fra Fagerheimgata til rundkjøringen, men trafikk vestfra, mot Carl Berner kan kjøre til Fjellgata. All trafikk inn til Oslo sentrum vil kjøre i Trondheimsveien, gjennom rundkjøringen. Ved normalt trafikkmønster er det kun trikken som kjører gjennom rundkjøringen. Trafikk ut av sentrum vil følge normalt trafikkmønster.

25. - 28. september - Grenseveien er stengt
Arbeidet starter kl. 20.00 fredag og varer til kl. 06.00 mandag.
Grenseveien vil være stengt, men trafikk østfra, mot Carl Berner kan kjøre til Hekkveien. All trafikk ut av Oslo vil kjøre Trondheimsveien, gjennom rundkjøringen. Ved normalt trafikkmønster er det kun trikken som kjører gjennom rundkjøringen. Trafikk inn mot sentrum vil følge normalt trafikkmønster.

Statens vegvesen samarbeider med Politiet og Ruter. Se Ruters nettside for informasjon om busstrafikken: www.ruter.no og www.trafikanten.no.