Nattarbeid i rundkjøringen omfatter asfalteringsarbeider. Nattarbeid i starten av Grenseveien omfatter vann- og avløpsarbeider. Nattarbeidene vil pågå følgende netter i uke 38:

  • Natt til tirsdag 15. september
  • Natt til onsdag 16. september
  • Natt til torsdag 17. september
  • Eventuelt natt til fredag 18. september

Statens vegvesen beklager de ulempene dette medfører for beboere i området.
Dispensasjon fra støyforskriftene er innvilget av bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka. Det skal ikke forekomme nattarbeid i innsovningsperioden fra kl. 23.00-01.00.