Uke 38

Natt til tirsdag 15. september til og med natt til fredag 18. september. Arbeidet omfatter setting av kantstein fra Hasleveien til Sinsenveien og gravearbeid fra Sinsenveien til Rosenhoffgata.

Uke 39

Det vil påga nattarbeid følgende netter i uke 39:
Natt til tirsdag 15. september til og med natt til onsdag 16. eller torsdag 17. september. Arbeidet omfatter setting av kantstein fra Hasleveien til Sinsenveien.

****

Det vil pågå vann- og avløpsarbeid enkelte netter i krysset Trondheimsveien/ Rosenhoffgata i uke 38

Statens vegvesen beklager de ulempene dette medfører for beboere i området. Dispensasjon fra støyforskriftene er innvilget av bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka. Det skal ikke forekomme nattarbeid i innsovningsperioden fra kl. 23.00-01.00.