Langs Trondheimsveien fra Hasleveien til Sinsenveien skal det settes kantstein helt inntil det nye trikkefundamentet.

For mer info se plakaten.