Arbeidet må delvis foregå på natten på grunn av at nødvendige maskiner og utstyr midlertidig må benytte areal som normalt brukes av bilister og fotgjengere.

Arbeidet kan medføre støy og Statens vegvesen beklager ulempene dette medfører for beboerne i området.