Grenseveien x Trondheimsveien: Det vil pågå legging av granitt og ledelinjer mot innganger til forretninger samt setting av kantstein mot trikken i området.

Arbeidet kan ikke utføres på dagtid når det er mange fotgjengere i området, forretningene er åpne og trikken er i ordinær drift.

Statens vegvesen beklager de ulempene arbeidet medfører.

Tillatelse til å arbeide om nettene er gitt av bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka. Det skal ikke arbeides i stilleperioden mellom kl. 23.00 og 01.00.

 


Trondheimsveien x Rosenhoffgate: Det vil pågå arbeid med setting av granittstein inntil trikkefundamentet i krysset Trondheimsveien x Rosenhoffgate. Perioden er forlenget grunnet uforutsette ting i grunnen.

Arbeidet kan ikke utføres på dagtid når trikken er i ordinær drift.

Statens vegvesen beklager de ulempene arbeidet medfører.

Tillatelse til å arbeide om nettene er gitt av bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka. Det skal ikke arbeides i stilleperioden mellom kl. 23.00 og 01.00.

 

Spørsmål? Kontakt:
Bydelsoverlegen v/Lasse Elden, tlf. 23 42 26 75  (kl. 08.00-15.30)  i bydel Grünerløkka for henvendelser angående støy, eller  tlf. 02180,
postmottak@bga.oslo.kommune.no

Statens vegvesen for generelle spørsmål knyttet til arbeidet, tlf. 920 55 013, carlberner@vegvesen.no