I tillegg til planting av trær og busker, vil det også pågå en del grunn- og overflatearbeider fram til åpningen av Carl Berners plass våren 2010.
Sistnevnte arbeider var opprinnelig planlagt ferdigstilt i løpet av november 2009.

Last ned nærinformasjonen for mer informasjon.