Dette arbeidet kan medføre støy. Det skal ikke forekomme nattarbeid i innsovningsperioden fra kl. 23.00-01.00. Dispensasjon fra støyforskriftene er innvilget av bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka.

Statens vegvevesen beklager de ulemper dette medfører for beboerne i området.