Prosjektområdet omfatter Trondheimsveien, Christian Michelsensgate og Grenseveien.

Området skal gjennomgå en betydelig opprustning med nye trikketraseer og holdeplasser for både buss og trikk. Det skal lages et effektivt og attraktivt knutepunkt med høy estetisk kvalitet.

Dette er et stort og komplekst byprosjekt:

  • Etablere rektangulær rundkjøring
  • Trikkespor
  • Steinleggingsarbeider, ca 2000m2
  • Plantearbeider, ca 300 busker og trær
  • Omfattende vann- og avløpsarbeider
  • Areaombygging i bygårder
  • Signalanlegg
  • Tilrettelegging for alle brukergrupper

I anleggsperioden vil de reisende bli berørt. Statens vegvesen har sammen med Ruter fokus på å gi et stabilt og godt kollektivtilbud i anleggsperioden. For informasjon om rutetider og eventuelle endringer sjekk ut www.trafikanten.no

Carl Berners plass og området rundt vil under ombyggingen oppleves som et intenst anleggsområde. Statens vegvesen beklager de ulempene dette måtte medføre for den enkelte.