Vegen er åpnet for trafikk og prosjektet er ferdigstilt.

Plan- og prosjektområdet ligger i Vest-Lofoten i Flakstad og Moskenes kommuner (PDF).

4,5 kilometer vei skal rassikres
Totalt er det 4,5 kilometer veg som er rassikret, og i tillegg til rassikringen er det en viss standardheving og forbedring av trafikksikkerheten.

  • Hamnøytunnelen - 1461 meter (ferdig årsskiftet 2013/2014)
  • Rensking av fjell (fullført 2012)
  • Breddeutvidelse av eksisterende veg, samt bygging av fire rasoverbygg på totalt 955 meter (ferdig desember 2014)
  • Sjøfylling utenfor Hamnøy (ferdig desember 2014)


Nasjonal turistvei
E10 har status som Nasjonal turistveg fra Napp til Å. Det er derfor lagt vekt på landskapstilpasning og estetikk. På grunn av status som turistveg er det åpnet for en redusert stamvegstandard på E10 for å unngå store og dominerende terrenginngrep.  Prosjektet er tilpasset en slik standard.