Endelig kan vi ta i bruk hele rassikringsanlegget mellom Fjøsdalen og Hamnøya. Vi vil først og fremst takke trafikantene og de som bor i nærheten for tålmodigheten og samarbeidet.

Hver vinter har vegen vært stengt på grunn av snøskred eller fare for snøskred. I tillegg er det flere registrerte områder med steinsprang og isras. Med ny tunnel, rasoverbygg og bredere veg har sikkerheten og fremkommeligheten blitt bedre for de som ferdes langs denne vegen.

Dette har vi bygd

 • Totalt er det 4,5 kilometer veg som er rassikret
 • Hamnøytunnelen - 1,4 kilometer (ferdig årsskiftet 2013/2014)
 • Rensking av fjell (fullført 2012)
 • Breddeutvidelse av eksisterende veg, samt bygging av fire rasoverbygg på totalt 955 meter (ferdig desember 2014)
 • Sjøfylling utenfor Hamnøy (ferdig desember 2014)

Hamnøytunnelen
Tunnelen er 1461 meter lang, og fører trafikken utenom et rasfarlig område - trygt gjennom Hamnøyfjellet. Første salve gikk i januar 2012 og gjennomslaget kom i oktober 2012. Tunnelen åpnet for trafikk 23. desember 2013.

Kjørebanebredden er 3,25 meter og fartsgrensen gjennom tunnelen er 80 km/t. Tunnelen har moderne sikkerhetsutstyr som nødtelefoner, brannslokkere og ventilasjon. Hele tunnelen er vann og frostsikret, og dekket med sprøytebetong.

Vegtrafikksentralen overvåker tunnelen, som den gjør med ca. 80 andre i landsdelen. Operatørene varsler nødetater og kan fjernstyre stenging og ventilasjon, hvis nødvendig.

Fire rasoverbygg
Det er bygd fire rasoverbygg på til sammen 955 meter:

 • Berget - 185 meter
 • Ølkonna I - 340 meter
 • Ølkonna II - 140 meter
 • Akkarvika - 290 meter

Det er sprengt ut store mengder fjell for å kunne utvide bredden på vegen, og det er laget skikkelige grøfter langs strekningen.

Sjøfylling
E10 over Hamnøy har alltid vært utsatt når været stormer som verst. Biler har blitt kastet på sjøen, og personer har blitt alvorlig skadet. Siste eksempel fikk vi november 2011, da stormen Berit skyllet bort asfalt, toppdekke, lyktestolper og stein. Vegen var stengt i flere dager.

Store mengder med fjell har blitt tatt ut i forbindelse med rassikringsprosjektet, og deler av dette har blitt brukt for å lage en stor sjøfylling rett utenfor Hamnøy.  Sjøfyllingen er bygd etter modell fra Sintef, og skal knekke bølgene før de reiser seg og skyller over vegen.

Disse har gjort jobben

 • Tunnel: Leonhard Nilsen og sønner AS (LNS)
 • Tunnelelektro: Scanmatic elektro AS
 • Fjellsikring: Gjerden Fjellsikring AS
 • Rasoverbygg: Veidekke Entreprenør AS

I tillegg har det vært en rekke andre entreprenører involvert – med ulike oppdrag.

Kostnader
Prosjektet koster ca. 840 millioner kroner og dekkes i sin helhet av statlige midler.