Som en del av rassikringsprosjektet ved Hamnøy i Lofoten skal det bygges en sjøfylling. Det var i forbindelse med dette arbeidet at en lastebil fra entreprenøren Veidekke rygget ut i sjøen. Lastebilen sank, men sjåføren kom seg ut og reddet seg i land.

Sjåføren er tatt hånd om av helsepersonell, og har det etter forholdene bra.

Entreprenøren Veidekke har varslet politiet og arbeidstilsynet om saken, og har satt i gang undersøkelser.

Byggherre Statens vegvesen følger også opp saken og har satt i gang egne undersøkelser.

Kontakt
Jann Eliassen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 976 51 255