Klokken 05:05 søndag 15. juni begynte det å brenne i et verkstedtelt som benyttes av entreprenøren Veidekke AS i forbindelse med rassikringsprosjektet på E10 mellom Akkarvika og Hamnøy i Lofoten.

Det var lagret en del gassflasker på området, og på grunn av mulig eksplosjonsfare valgte politiet å stenge E10 for ferdsel inntil brannen var slukket og skadestedet var sikret.

Vegen er nå åpen for normal ferdsel.

Det oppstod ingen personskader, men en del anleggsutstyr ble skadet.

- Det er for tidlig å si noe om dette eventuelt får noen konsekvenser for fremdriften i rassikringsprosjektet. Entreprenøren jobber med å få oversikt over omfanget, og i løpet av mandagen regner vi med å ha bedre oversikt over eventuelle utfordringer som en følge av brannen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jann Eliassen.

Kontakt
Jann Eliassen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 976 51 255