– Dette er en stor milepæl for rassikringsprosjektet og vi er veldig glad og fornøyd med at vi endelig kan åpne Hamnøytunnelen for trafikk, sier Jann Eliassen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Det har tatt om lag to år å bygge Hamnøytunnelen, og samtidig med at tunnelen åpnes stenges den gamle rasfarlige vegstrekningen.

– Entreprenørene LNS og Scanmatic Elektro AS har gjort en god jobb og har levert tunnelen til avtalt tid. Det betyr at alle trafikantene fra nå av kan passere trygt gjennom fjellet, uansett rasfare, sier Eliassen.

Den gamle vegen stenges fullstendig vinterstid, men kan på eget ansvar brukes som en gang- og sykkelveg sommerstid.

Enkel åpning
Selv om tunnelen i seg selv er en stor del av prosjektet, blir det bare en enkel åpningsseremoni i denne omgang.

– Vi gjør det enkelt i første omgang, det viktigste for oss nå er at tunnelen blir satt i drift og at trafikantene får en tryggere reiseveg før rassesongen setter inn. Så skal vi sørge for en skikkelig åpningsfest når hele prosjektet står ferdig, sier Eliassen.

Alle som ønsker det er hjertelig velkommen til en enkel seremoni lillejulaften:

Tid: 23. desember kl. 10.00
Sted: Tunnelinngangen på Akkarvik-siden

Arbeidet har bestått av:

 • Sprengning av tunnel med havarinisjer, snunisjer og tekniske rom
 • Bergsikring i hele tunnelens lengde med blant annet bolter, buer, forbolting og sprøytebetong
 • Vann og frostsikring med PE-skum
 • Tunnelportaler/påhuggsområder
 • Drenering, utskifting, vegoverbygning og bankett
 • Bygging av teknisk rom
 • Elektrotekniske installasjoner inkludert belysning, vifter, nødkiosker etc.
 • Hele prosjektet omfatter også arbeider på veg i dagen på begge sider av tunnelen.

Nøkkelopplysninger

 • Kostnader tunnel – 208 millioner kr
 • Byggetid november 2011 – desember 2013
 • Første tunnelsalve - 17. januar 2012
 • Gjennomslag tunnel  - 11. oktober 2012
 • Tunnel ferdig for montering elektro – juni 2013
 • Vegeier og byggherre – Statens vegvesen
 • Hovedentreprenør anlegg– Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS)
 • Hovedentreprenør elektro – Scanmatic Elektro AS


Teknisk detaljer

 • Lengde – 1461 meter
 • Kjørebanebredde – 3,25 meter
 • Fartsgrense – 80 km/t
 • Sprøytebetong – 4.283 m3 – gjennomsnittlig 13 cm i hele tunnelen
 • Hele tunnelen er vann og frostsikret
 • 12 ventilatorer
 • 14 nødtelefoner
 • 250 LED-armaturer
 • 26 Ledelys