Arbeidet med tunnelen satte i gang 17. januar 2012, og etter snaut to år med anleggsvirksomhet er tunnelen snart åpen for trafikk. Selve fjellsprengingen var ferdig høsten 2012, men dagens tunneler er langt mer enn et hull i fjellet.

Det siste året har blitt brukt til å bygge inn belysning, ventilasjon, radio- og telekommunikasjon, vann og frostsikring, vannledninger og drenering, brannvern og tunnelportaler. I tillegg er vegbanen bygd og asfaltert samt at betongrekkverk og skilting er satt på plass.

Tunnel på prøve
De siste ukene har tunnelen stått mer eller mindre i ro – men det er ikke uten grunn.

– De siste ukene har vi hatt såkalt prøvedrift av tunnelen. Før vi slipper trafikk gjennom tunnelen er det viktig at vi vet at alle systemer fungerer slik det skal, sier Jann Eliassen, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Nå er vi straks ferdig med prøvedriften, og da gjenstår det bare en runde med opplæring av mannskap og nødetater før vi kan åpne tunnelen for vanlig trafikk, forteller Eliassen.

Dette er et viktig punkt. De som skal drifte Hamnøytunnelen når snoren er klippet, har ikke vært med å bygge selve tunnelen. Derfor er det viktig at de blir kjent med tunnelen de skal det daglige driftsansvaret for.

Nødetatene drilles
I tillegg skal de lokale nødetatene få opplæring i nødvendige systemer.

– Før tunnelen åpner skal vi ha kjørt en runde med nødetatene, slik at de vet hva slags nødsystemer vi har her. Det dreier seg for eksempel om ulike slukkemidler, nødsamband, viftestyring og evakueringsbelysning, forklarer Eliassen.

Enkel markering
Det er foreløpig ikke bestemt hvilken dato tunnelen skal åpne, men går alt etter planen åpner tunnelen før julaften. Mer informasjon om dette kommer.