Arbeidet med rasoverbyggene og fjellskjæringene er inne i en kritisk fase, og det er smalt og bratt på strekningen. Det er vanskelig å få til omkjøring på stedet, og for å få jobbet effektivt velger vi å stenge vegen deler av natten.

Slik stenger vi
I perioden 12. mai – 17. august vil vi stenge vegen slik:

  • Mandag til søndag
  • Stengt mellom kl. 2300-0100
  • Stengt mellom kl. 0200-0430

Rasoverbyggene tar form
To av rasoverbyggene, Berget (185 m) og Akkarvika (290 m), er nesten ferdige. Arbeidet med Ølkonna I og Ølkonna II er i full gang, og alle rasoverbyggene skal etter planen stå ferdig til åpning ved årsskiftet 2014/2015.

Rasteplass åpnes
I forbindelse med arbeidet på Hamnøytunnelen har rasteplassen ved Akkarvika hvert stengt. Nå rydder vi opp og åpner plassen for de vegfarende i løpet juni.

Vi tar hensyn til fergetrafikken
Vi har tatt hensyn til fergerutene for fergene mellom Bodø og Moskenes, slik at det skaper minst mulig ulemper for trafikken. Du bør likevel beregne god tid når du skal passere denne strekningen.

Utrykningskjøretøy får passere
Vi har god kontakt med nødetatene, og har sørget for nødvendige tiltak for å sikre at de får passere ved behov.

Vær varsom
Vi oppfordrer publikum til å vise varsomhet ved ferdsel nær anlegget for egen sikkerhets skyld. Vis respekt for skiltingen, og ta hensyn til anleggsarbeiderne på stedet.

Bakgrunn
E10 gjennom Flakstad og Moskenes kommuner er svært rasutsatt, med seks registrerte rasområder på strekningen. Hver vinter er vegen stengt på grunn av snøskred eller fare for snøskred. I tillegg er det registrert flere områder med steinsprang og isras.

Vegen er den eneste vegforbindelsen til og fra Moskenes kommune. Når vegen må stenges på grunn av ras eller rasfare er fergeforbindelsen til Værøy, Røst og Bodø eneste transportmulighet inn og ut av kommunen, noe som innebærer svært lange omkjøringsveger. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med rassikring av E10 i Vest-Lofoten mellom Fjøsdalen og Hamnøy. 

Kontakt
Jann Eliassen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 976 51 255

Vegtrafikksentralen (VTS) telefon: 175 eller se nettsiden 175.no