Det var onsdag 20. februar, i forbindelse med forskaling av tunnelportalen på Hamnøy, at en arbeider falt anslagsvis 3-4 meter. Mannen ble sendt med ambulanse til sykehus – og det ble opplyst at mannen hadde fått skader i hoft og skulder. Det er ikke påvist beinbrudd eller andre alvorlige skader.

Dette er en andre arbeidsulykken på kort tid. Ved ulykken 5. februar, der en lastebil rygget på sjøen, var det Veidekke AS som var ansvarlig entreprenør, mens det i dette tilfellet var LNS som er ansvarlig entreprenør.

Ser ekstra på sikkerhet
Prosjektleder Jann Eliassen i Statens vegvesen er ikke fornøyd med situasjonen.

– Selv om begge ulykkene vi har hatt de siste ukene har gått forholdsvis bra, er det bare tilfeldigheter som gjør at ulykkene ikke har fått større konsekvenser. Enhver ulykke er én for mye, og vi tar dette på største alvor, forsikrer Eliassen.

I tillegg til de rutinemessige undersøkelsene som settes i gang ved slike hendelser, både av entreprenør og av byggherre, kommer Eliassen til å forsikre seg om at alle involverte parter forstår viktigheten av at HMS-arbeidet skal prioriteres. Liv og helse skal sikres.

Følges opp
Entreprenøren LNS har varslet politiet og arbeidstilsynet om saken, og har satt i gang undersøkelser.

Byggherre Statens vegvesen følger også opp saken og har satt i gang egne undersøkelser.

Kontakt
Jann Eliassen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 976 51 255