Store mengder med fjell har blitt tatt ut i forbindelse med rassikringsprosjektet i Vest-Lofoten, og deler av dette har blitt brukt for å lage en stor sjøfylling rett utenfor Hamnøy. 

Når det stormer som verst er det mange utsatte steder i Lofoten, men én vegstrekning som ofte må stenges er den værutsatte delen av E10 som går over Hamnøy i Moskenes kommune i Lofoten.

Biler har blitt kastet på sjøen, og personer har blitt alvorlig skadet. Siste eksempel fikk vi november 2011, da stormen Berit skyllet bort asfalt, toppdekke, lyktestolper og stein. Vegen var stengt i flere dager.

Forskjellige tiltak har vært prøvd
Opp gjennom årene har det vært gjort en del forskjellige tiltak for å sikre vegen. I tillegg til at deler av vegen er støpt i betong er det blant annet laget et bølgevern på utsatte steder.

Siden høsten 2011 har Vegvesenet også driftet et automatisert bølgevarslingsanlegg som har overvåket bølgehøyde, bølgeretning og tidevann. Ved hjelp av disse dataene har Vegvesenet kunnet stenge vegen, før sjøen slår over. Likevel er dette bare et varslingsanlegg, og når bølgene kommer har det lite å stille opp med. Anlegget ble hardt skadet av stormen Berit.

Problem blir løsning
For å hindre at bølgene får vokse seg så store at de skyller over vegen, lanserte prosjektet ideen om å bruke overskuddsmasser fra rassikringsprosjektet til å bygge en diger sjøfylling rett utenfor Hamnøy.

En slik steinfylling krever store mengder stein, og rassikringsprosjektet rett nord for Hamnøy, som nå er åpnet for trafikk, omfattet blant annet utsprengning av store mengder stein.

Det er utfordrende å finne gode deponeringsalternativer for disse massene, og prosjektet lanserte derfor ideen om å vende et problem til en løsning.

Istedenfor å legge steinmassene i et skjemmende massedeponi, bruker man deler av massene til å sikre fremkommeligheten på E10 – og slår to fluer i én smekk.

Av 160.000 m3 stein som er sprengt ut i forbindelse med rasoverbyggene, er om lag 100.000 m3 fraktet til Hamnøy og brukes for å bygge sjøfyllingen.

Undersøkelser imponerer
En slik sjøfylling bygges ikke på måfå, og for å sikre et skikkelig faglig grunnlag ble SINTEF i Trondheim koblet inn. På oppdrag fra Vegvesenet bygget SINTEF en modell av Hamnøy i sitt testbasseng. Her simulerte de ulike bølgestørrelser, og de kjørte bølgesituasjoner for 1–års bølge, 5-års bølge, 50–års bølge, 100-års bølge og 200-års bølge.

Deretter modellerte de en steinfylling og utsatte den for de samme bølgebelastningene som vegen utsettes for. Resultatet var imponerende.

En erfaren fisker fra Hamnøy, Petter Steffensen, ble brukt som kjentmann, og var til stede i Trondheim for å se på testen. Han har selv sett “bølgespillet” i en mannsalder, og var forbløffet over resultatet av steinfyllingen.

Ut fra disse testene ble det gitt en anbefaling på hvilke blokkstørrelse steinen måtte ha og hvordan den skulle stables for å oppnå størst effekt.

Helt ferdig våren 2015
Moloen er langt på veg ferdig, men det gjenstår noe arbeid før den er komplett. De siste steinene blir lagt på i løpet av våren 2015, og da blir det også ryddet opp og asfaltert.