– Vi er i rute i henhold til fremdriftsplanen, og i løpet av september har entreprenøren fullført all sprenging i forbindelse med fjellskjæringene, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jann Eliassen.

Sprengningsarbeidet er komplisert og for å gi entreprenøren skikkelig arbeidsrom er det bestemt å forlenge nattestengingen frem til 25. september.

Stengetider
Frem til og med 25. september nattestenger vi slik: 

  • Alle dager
  • Stengt mellom kl. 2300-0100
  • Stengt mellom kl. 0200-0430

Komplisert arbeid
Det er ingen tvil om at det er utfordrende å sprenge høye fjellskjæringer langs en trafikkert europaveg.

– Vi snakker om et ganske komplisert sprengningsarbeid her. De høyeste fjellskjæringene er på over 40 meter, og når vi samtidig skal opprettholde trafikkflyten på vegen og sørge for at folk kommer seg til og fra Bodø-ferga, sier det seg selv at det har vært et utfordrende arbeid for entreprenøren, forklarer Eliassen.

Entreprenøren Veidekke har taklet utfordringen godt og Eliassen er fornøyd med at sprengningsarbeidet nærmer seg slutten.

Fortsatt ventetid på dagen
Trafikantene må fortsatt regne med ventetid på dagtid, inntil sprengingen er ferdig. 

– Det kan fortsatt bli opp til 45 minutters ventetid på dagtid, selv om vi alltid prøver å stenge så kort tid som mulig. I denne fasen av arbeidet har entreprenøren begynt å sprenge mindre salver, slik at rydding og sikringsarbeidet i etterkant ikke blir så omfattende.

– Det er ikke tvil om at spesielt dagstengingene medfører en del plunder og heft for publikum, og vi kan ikke gjøre så mye annet enn å be om publikums tålmodighet litt til. Vi skal gjøre det vi kan for at stengingene blir så korte som mulige, og at folk som skal til og fra ferga skal rekke det, sier Eliassen.

3 av 4 rasoverbygg ferdig støpt
Støpingen av rasoverbyggene er nesten ferdig. Tre av de fire rasoverbyggene er ferdigstøpt, og i løpet av fire uker fullføres støpingen på det siste overbygget.

– De er ferdige med «Berget», «Akkarvika» og «Ølkonna 2». Nå har de bare igjen «Ølkonna 1», som også er det lengste rasoverbygget med 340 meter, sier Eliassen.

Når sprenging og støping er fullført står det igjen en del arbeid med tilbakefylling av masser, grøfting, terrengtilpassing, sjøfylling og opprydding.

Ferdig til årsskiftet
Rasoverbyggene skal etter planen være ferdig til bruk i løpet av desember, og foreløpig ser det ut til at arbeidet går etter planen.