Anleggsarbeidet foregår på og tett inntil dagens E10, og nå skal det sprenges en høy fjellskjæring helt inntil E10. Dette er utfordrende arbeid og for å ivareta sikkerheten til trafikantene må vi til å begynne med stenge vegen fullstendig for all trafikk.

For å sikre at trafikantene får så lite ulemper som mulig kommer vi til å utføre mesteparten av dette arbeidet om natten, men vi blir også nødt til å stenge vegen en kort periode på kveldstid.

Slik stenger vi
I perioden 8. juli – 26. juli (uke 28, 29 og 30) vil vi stenge vegen slik:

  • Mandag til fredag
  • Kveldsstengt mellom kl. 2200-2330
  • Nattestengt mellom kl. 0030-0430

Vegen vil ikke nattestenges i helgene.

Vi tar hensyn til fergetrafikken
Vi har tatt hensyn til fergerutene for fergene mellom Bodø og Moskenes, slik at det skaper minst mulig ulemper for trafikken. Du bør likevel beregne god tid når du skal passere denne strekningen.

Utrykningskjøretøy får passere
Vi har god kontakt med nødetatene, og har sørget for nødvendige tiltak for å sikre at de får passere ved behov.

Kontakt
Jann Eliassen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 976 51 255

Vegtrafikksentralen (VTS) telefon: 175 eller se nettsiden 175.no