– Dette er helt klart en viktig milepæl i prosjektet, sier Jann Eliassen, prosjektleder i Statens vegvesen.
I tillegg til at alle rasoverbyggene er ferdig støpt, er entreprenøren Veidekke også ferdig med alt av større sprengningsarbeid.

Det betyr at det i tiden fremover blir færre langvarige vegstenginger.

– Publikum må fortsatt regne med opp til 15 minutters ventetid når de skal passere anleggsområdet, men det vil bli mindre av de langvarige stengingene fremover, forklarer Eliassen.

Åpner snart for lange kjøretøy
Etter at deler av vegbanen raste ut 4. september, har vegen hvert helt stengt for lange kjøretøy som vogntog, lastebiler og busser.

Nå som rasoverbyggene er ferdig støpt, kan vegen snart åpne igjen for lange kjøretøy.

– Entreprenøren skal først demontere forskalingen, gruse opp vegen og rydde slik at trafikken kan passere uhindret. Men i løpet av førstkommende fredag, 12. september, håper vi å kunne åpne rasoverbyggene for alle typer kjøretøy. Vi informerer mer om dette på fredag, sier Eliassen.

Han er takknemlig for at næringa har vist forståelse for situasjonen, og forsikrer at vegen skal åpnes så snart det lar seg gjøre.

Endelig åpning i november/desember
Selv om dette er en viktig milepæl i prosjektet er det fortsatt mye jobb som står igjen, før det er klart for snorklipping og endelig åpningsseremoni i desember.

– Det står igjen en del grøftearbeid, det skal fylles på masser både bak og over rasoverbyggene, vegbanen skal bygges ferdig og asfalteres og det skal monteres glassvegger og rekkverk, for å nevne noe, sier Eliassen.

Etter den høytidelige åpningen vil publikum kunne ta rasoverbyggene i daglig bruk, mens mindre gjenstående arbeid som opprydding, planering og tilsåing vil skje når forholdene ligger til rette for det.