Nå er vi i full gang med å gjøre vegen bredere og totalt skal det bygges fire rasoverbygg på til sammen 975 meter:

  • Berget - 185 meter
  • Ølkonna I - 360 meter
  • Ølkonna II - 140 meter
  • Akkarvika - 290 meter

Vegen blir stengt i 15 minutter om gangen
Anleggsarbeidet foregår på og tett inntil dagens E10, og terrenget er en utfordring. I tillegg står turistsesongen for dørene, og det blir mye trafikk. Det er trangt om plassen og for å ivareta sikkerheten til trafikantene når vi sprenger og rydder, vil det være behov for å stanse trafikken i korte perioder – 15 minutter hver gang.

Vi skal så langt det er mulig ta hensyn til fergerutene, men det er viktig at trafikantene beregner ekstra tid når de skal passere denne strekningen.

Fartsgrensen settes ned
Så lenge anleggsarbeidene pågår vil det være skiltet med redusert fartsgrense gjennom hele anleggsområdet.

Utrykningskjøretøy får passere

Vi har god kontakt med nødetatene. I de korte periodene vi må stenge E10 for vanlig ferdsel skal vi sørge for at nødetatene kan passere fritt når de har behov for det. Liv og helse skal sikres til enhver tid.

Det blir en del anleggstrafikk
I hele anleggsperioden må trafikantene regne med at det blir en del anleggstrafikk på denne vegstrekningen. Blant annet skal det transporteres store mengder stein fra Akkarvika til sjøfyllingen som skal lages utenfor Hamnøy.

Vær varsom
Vi oppfordrer publikum til å vise varsomhet ved ferdsel gjennom anleggsområdet. Vis respekt for skiltingen, kjør forsiktig og ta hensyn til anleggsarbeiderne på stedet.

Kontakt
Prosjektleder: Jann Eliassen, mobil: 976 51 255
Vegtrafikksentralen (VTS) telefon: 175