Framdrift Tresfjordbrua:

 • Supplerende grunnundersøkelser – 2010/2011
 • Oppdatert forprosjekt – 2010
 • Konkurransegrunnlag for teknisk delgodkjenning – 2010/2012
 • Utlysing av konkurranse – vår 2012
 • Oppstart bru – høst 2012
 • Antatt ferdigstilling – høsten 2015

Framdrift Vågstrandstunnelen:

 • Detaljprosjektering – 2010/2011
 • Utlysing av konkurranse – vår 2012
 • Oppstart tunnel – høst 2012
 • Ferdig –18. desember 2014

Framdrift Hjelvikbruene:

 • Handlingsprogram/NTP  - 2010-2019  
 • Reguleringsplan antatt godkjent  - våren 2012
 • Byggestart - januar 2013
 • Ferdig - høst 2013

Politisk prosess:

 • Reguleringsplaner godkjent (2003/september 2009)
 • NTP 2010-19/Handlingsprogram 2010-13 (2009)
 • Ekstern kvalitetssikring KS2 vår 2011
 • Ble vedtatt i Stortinget våren 2012