Statens vegvesen og hovedentreprenør Arbeidsfellesskapet Bilfinger M3 Vågstrandstunnelen inviterer til åpen dag i Vågstrandstunnelen søndag 29. september. Arrangementet finner sted på Våge fra kl. 13.00-16.00. Det blir satt opp en minibuss som tar passasjerene med de 1400 meterne inn i fjellet til tunnelfronten eller «stuffen». Det blir også anledning til å se noe av utstyret og anleggsområdet på utsiden. Parkering på anleggsområdet.

Fakta sikkerhet

Vågstrandstunnelen vil bli en av landets tryggeste tunneler med alt som skal til av sikkerhetsutstyr for å oppfylle dagens krav. Dette omfatter:

  • 6 havarinisjer
  • 1 snunisje som også fungerer som havarinisje
  • 7 nødstasjonskiosker
  • 22 nødstasjonsskap
  • 148 ledelys (for å lede trafikantene mot utgangene)
  • Nødstrømsanlegg
  • Fjernstyrte bommer for stengning
  • Variable skilt
  • Radio- og nødsamband
  • Avstandsmarkeringsskilt