Statens vegvesen krever i sine avtaler med entreprenørene at de for større eller risikofylte kontrakter skal holde minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktarbeidet.

Scenariet for øvelsen er en eksplosjonsartet brann inne i tunnelen og det vil bli brukt røykmaskiner for å gjøre dette så realistisk som mulig.

- Det er flere mål med øvelsen. For det første er det et ønske å prøve ut beredskapsplanverket til entreprenøren og å trene entreprenørens ansatte i å benytte beredskapsplanen. I tillegg vil nødetatene trene på å samarbeide internt og med andre aktører i en krisesituasjon, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.