Scenarioet for øvelsen var en møteulykke med to personbiler og ni involverte. Nødetatene måtte blant annet håndtere berging fra fastklemt bil, skadde i sjokktilstand og røykutvikling fra bil.

Til sammen deltok 65 personer fra nødetatene i Rauma og Vestnes kommuner, samt ti markører fra Vestnes Røde Kors. Under øvelsen ble nødmelder, innsnakk, nødkanal og brannventilasjon testet.

- Vi nådde målene som vi og nødetatene hadde satt oss. Fra nødmelder ble løst ut til første bil var på ulykkesstedet gikk det 17 minutter. Nødkanalen var en utfordring, og erfaringen og læringspunktet var at dette er et viktig moment for å sikre godt «samvirke» på skadestedet, oppsummerer øvingsleder Tor Inge Løkhaug.

Odd Einar Lillebø, fagleder for tunnel, skrøt av hvordan Vegtrafikksentralen håndterte øvelsen. Under øvelsen var Lillebø først til ulykkesstedet og ringte Vegtrafikksentralen fra nødtelefonen i tunnelen.

- Jeg ble tatt godt hånd om av operatøren og ble satt i kontakt med de tre nødetatene. Dette var betryggende i den kritiske situasjonen jeg var i som innringer.

Lillebø merket seg også at Vegtrafikksentralen var behjelpelig da politiet spurte hvor ulykken hadde skjedd i tunnelen. Vegtrafikksentralen var på «lytting» og kunne raskt bekrefte nøyaktig lokasjon for hendelsen.

Øvelsen var en del av sikkerhetsopplæringen før Vågstrandstunnelen kunne åpnes for trafikk 18.desember. Rauma brannvesen har hovedansvaret for innsats i tunnelen inntil Tresfjordbrua er ferdigstilt i 2015.