Publikum vil merke øvelsen ved at det vil være mye aktivitet på og ved brua på Remmem og utrykningskjøretøy på vegen.

Scenarioet for øvelsen er hendelser både på land, på brua og på fjorden.

Statens vegvesen krever i sine avtaler med entreprenørene at de for større eller risikofylte kontrakter skal holde minst en beredskapsøvelse i kontraktarbeidet.

- Det er flere mål med øvelsen. For det første er det et ønske å prøve ut beredskapsplanverket til entreprenøren og å trene entreprenørens ansatte i å benytte beredskapsplanen. I tillegg vil nødetatene trene på å samarbeide internt og med andre aktører i en krisesituasjon, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.