Kulturforskjeller mellom samhandlende bedrifter er et følsomt tema. Straks du prøver å sette ord på hva som kjennetegner en kultur har du trampet noen på tærne. Det gjør ikke saken bedre at kulturforskjeller ofte fremstilles som noe negativt som umuliggjør samarbeid og bare er med på å skape konflikter. Slik trenger det ikke være, mener markeds og anbudssjef Randi Hermann i Bilfinger Construction Norge.

- Vårt syn er at vi kan lære av de kulturforskjellene som finnes og utnytte hverandres sterke sider, sier hun.

Hva opplever du at kjennetegner den tyske kulturen og hva kjennetegner den norske?
- Den tyske kulturen er preget av planlegging, system og struktur med beslutningstaking «ovenfra og ned» som utgangspunkt. Dette medfører blant annet at en tysk leder har stor grad av detaljkunnskap om arbeidet som utføres ute på et anlegg. Den norske kulturen er preget av fleksibilitet og flatere organisasjoner. Viktige beslutninger blir i større grad tatt av de som utfører arbeidet og i samråd med ledelsen.

- I arbeidet med å sprenge ut Vågstrandstunnelen har dere gjort en tilpassing til norske forhold. Hva går denne i?
- I Norge er avgjørelsene om hvordan ting bør gjøres på stuff (tunnelfronten) i større grad tatt av de som jobber der. Det krever høy kompetanse, men gjør at meterne kan gå raskt unna. Dette er viktig fordi arbeidskraften er kostbar. I resten av Europa er fjellkvaliteten ofte dårligere, noe som gir økt fokus på sikring og noe lavere fokus på fremdrift. Arbeidet er ofte organisert på en slik måte at en ikke trenger høy kompetanse på stuff, noe som gjør arbeidskraften mye billigere enn i Norge. Vår vurdering var at det fungerer best å jobbe etter norsk modell i Norge.

Hva kan nordmenn lære av den tyske kulturen?
- Nøkkelen til at Bilfinger og andre tyske selskaper kan hevde seg internasjonalt er kanskje nettopp kulturen for planlegging, systemer og strukturer.

Hva kan Bilfinger lære av den norske kulturen?
- Norge er nok ledende i Europa på HMS. Her jobber vi nå med å forberede kultur og holdninger internt. Det er et sterkt fokus på dette hos Bilfinger sentralt.

Hva gjør dere for å håndtere utfordringene som kulturforskjellene skaper?
Vi kjører blant annet kursene «working with Germans» og «working with Norwegians» for egne ansatte. Målet er ikke at vi skal bli like, men at vi skal forstå hverandre og greie å kombinere tysk planlegging og norsk fleksibilitet.

Innlegget til Randi Hermann finner du som vedlegg i høyre marg.