Slik skaffer du deg brikke
Eksportvegen AS distribuerer ikke egne brikker. Du kan tegne brikkeavtale med f.eks. Trøndelag Bomveiselskap på www.trondelagbomveiselskap.no eller et annet bompengeselskap på www.autopass.no. Når du har mottatt brikken i posten kan du tegne rabattavtale med Eksportvegen AS (fra mandag 28.september). Depositum for brikken er på 200 kroner, som betales på første faktura. Depositumet blir refundert hvis du sier opp avtalen og returnerer brikken til bompengeselskapet du fikk brikken fra.

Du kan også fylle ut avtaleskjema og få utlevert AutoPASSbrikke hos lokale distributører fra mandag 28.september til 31.desember 2015.

• YX i Måndalen
• Coop Marked på Vikebukt
• Spar Tresfjord
• Eik Gartneri i Tresfjord
• Shell Ørskog
• Shell/Vestnes Bilistsenter

Har du brikke allerede?
Dersom du allerede har AutoPASS- brikke kan du også bruke denne på E136 Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen, Skorgen og Skjeggstad. Du får 10% rabatt i bomstasjoner tilknyttet Eksportvegen når du passerer med brikke fra et annet bompengeselskap. Avtale med Eksportvegen AS tegnes enklest via MinSide på din eksisterende brikkeavtale.

Husk å oppgi brikkenummeret ved tegning av rabattavtale med Eksportvegen AS.

Slik skaffer du deg rabattavtale med Eksportvegen AS
Fra mandag 28.september
kan du inngå rabattavtale for E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på web. Rabattavtalen må inngås etter at du har mottatt AutoPASS-brikken i posten. Når du først har AutoPass-brikke kan du tegne avtaler med flere andre bompengeselskaper for å oppnå rabatt

Viktig informasjon om passering av bomstasjonene rundt Tresfjorden
For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.

Med AutoPASS-brikke:
• Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to bomstasjonene.
• Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

Uten AutoPASS-brikke i bilen:
• Du betaler full pris ved hver enkelt passering.

Hvis du kjører inn i Tresfjorden uten brikke, men bestiller brikke samme dag blir du ikke belastet for passeringen(e). Se: «Slik skaffer du deg brikke» tidligere i teksten. Du kan også fylle ut avtaleskjema og få utlevert AutoPASS-brikke hos lokale distributører.

Betaling uten AutoPASS
Hvis du ikke har brikke, kan du betale på følgende måte:

1. Betale tilsendt faktura
Hvis du ikke har AutoPASS-brikke, blir det tatt bilde av registreringsnummeret når du passerer gjennom en bomstasjon. Registreringsnummeret blir kontrollert opp mot motorvognregisteret, og bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysninger om passeringer, kjøretøy og avgift. Det legges ikke til ekstra gebyr. Passeringene samles opp over en periode på maksimum tre måneder og faktureres samlet. Andre selskap kan ha andre rutiner. Utenlandske skilt blir også kontrollert og passeringene fakturert.

2. Betale på internett
På web kan du betale for enkeltpasseringer i etterkant. Du kan betale med kredittkort. Betalingen må skje maksimum 3 dager etter passering.

Takster
For å få rabatt må du ha rabattavtale.

Bomstasjon

Lette kjøretøy < 3500 kg

Tunge kjøretøy > 3500 kg

E136 Tresfjordbrua

Kr. 90,-

Kr. 270,-

E136 rundt Tresfjorden: Skorgen

Kr. 45,-

Kr. 135,-

E136 rundt Tresfjorden: Skjeggstad

Kr. 45,-

Kr. 135,-

E136 Vågstrandstunnelen

Kr. 42,-

Kr. 126,-

Rabatter
Alle trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke får 10 prosent rabatt. Med tilleggsavtale i det lokale bompengeselskapet Eksportvegen AS kan du få 30, 40 og 50 prosent rabatt ved forskuddsbetaling. I tråd med gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekt legges det til grunn følgende forskuddsbeløp og rabatter:

Rabatt

Lette kjøretøy < 3500kg

Tunge kjøretøy > 3500kg

30 %

2 000 kr

6 000 kr

40 %

4 000 kr

12 000 kr

50 %

6 000 kr

18 000 kr