Byggingen av Tresfjordbrua blir stadig mer synlig. Tirsdag og onsdag denne uka ble de første 72 meterne av brua støpt. Vel 350 kubikkmeter betong gikk med på å støpe 72 meter brubane som har en bredde på 13,5 meter. Tverrsnittet av brubanen danner et rektangel som vil ha et gjennomgående hulrom på 2,2 x 3,2 meter (se tegning under).

- Brua vil nå ta form i etapper utover fjorden. Forskalingskassen som brukes til støpingen vil flyttes fremover ca. hver tredje eller fjerde uke, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Fritt frembygg
På det 7. brufundamentet (aksen) fra Vikebukt-siden er det satt ned et stort sylindrisk fundament på 20 meters djup (senkekasse). Opp fra denne senkekassen bygges det nå opp et tårn i betong i form av en rektangulær hul søyle. Ut fra dette tårnet skal brua bygges som et såkalt fritt frembygg etter vektstangsprinsippet. Tilsvarende byggemåte brukes på akse 8.

- Byggemetoden innebærer at brubanen vil bygges ut fra hver side av tårnet, i en gigantisk t-form, uten understøttelse, forklarer Brudeseth.

På Vikebuktsida er den ytterste delen av fyllinga bygd opp til nivå for fundament for landkaret. Her blir det nå satt ned stålkjernepeler til fjell før videre oppbygging av konstruksjonen som skal «ta imot» brua på denne sida.

Pelearbeidet nærmer seg slutten
For brunaboer som er slitne av å høre på dunkingen av peler som slås ned i sjøbunnen er det trøst å få. Dette arbeidet nærmer seg nå slutten.

- Vi regner med at den siste pelen slås ned innen tre-fire uker. Da avslutter Bilfinger denne delen av fundamenteringen og det blir stillere dager på fjorden, sier Brudeseth.