Kontraktssummen er på 33 129 250,26 kr uten mva.

- Vi planlegger å starte opp arbeidet i begynnelsen av juni, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om prosjektet mandag 30.mai kl. 18 på prosjektkontoret like ved hurtigbåtkaia på Vikebukt.

Dette planlegges utført i 2016:

  • Kollektivtiltak i Øygardsbakken (to busslommer)
  • 500m gang- og sykkelveg i Løvika
  • Kollektivtiltak på Eik (to busslommer)
  • Veglys Eikenes-Skorgen
  • Veglys Øygardsbakken-Løvika

Et tiltak er allerede utført: Krogset-Helset fikk 1,1km ny gang- og sykkelveg i fjor.

Tiltak utenfor bompengeprosjektet som gjennomføres i 2016-2017:

  • Kryssendring Skorgenes
  • Stenging Kjelbotn
  • Samleveg Kristisetra
  • Kollektivtiltak Brastad