Undergangen har blitt vurdert kuttet ut på grunn av økonomien i prosjektet, men er for viktig for trafikksikkerheten til å utelates. Den gir et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde i et kryssområde som blir mer komplisert og får større trafikk enn før.

Kontakt:

Prosjektleder Halgeir Brudeseth, telefon 913 46 388, epost halgeir.brudeseth@vegvesen.no