Når tunnelen er stengt vil trafikken bli avviklet puljevis med manuell trafikkdirigering og ledebil i en kjøreretning om gangen, langs den nedlagte vegstrekningen på utsiden av Måndalstunnelen. Omkjøringsstrekningen har to rasoverbygg med høydebegrensning på 4,3 meter.

Nattestengningen av Måndalstunnelen startet onsdag 04.06.14 og vil pågå hovedsakelig hver natt unntatt natt til søndag. Stengningsperioden har en forventet varighet fram til midten av september 2014.

På dagtid mellom kl. 06:00 og 22:00 vil det være ordinær trafikkavvikling i E136 Måndalstunnelen.

Utrykningskjøretøy slippes gjennom omkjøringsruten omgående.