Det smalt godt da sprengingsbasen fra Arbeidsfellesskapet Bilfinger M3 Vågstrandstunnelen fyrte av den første salva på Vågstrandstunnelen. Alt gikk etter planen og den såkalte «stuffen» (sprengningsfronten) er nå godt synlig på Vågesiden av tunnelen. I slutten av februar er det planlagt oppstart av tunneldriving (boring, sprengning, bergsikring og utlasting av masse) fra Stolsneset.

I gang
- Den første tunnelsalva er alltid en viktig milepæl for et tunnelprosjekt. Vi er glad for å være i gang med drivingen av selve tunnelrommet i entreprisen for Vågstrandstunnelen, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Statens vegvesen anslår at arbeidet med å sprenge ut den 3665 meter lange tunnelen vi være fullført innen utgangen av 2013. Prosjektet omfatter i tillegg 1,2 km veg i dagen, 160 m lokalveg, 730 m gang- og sykkelveg og 410 m med driftsveger.

- Vi planlegger sprenging 2-3 ganger om dagen fremover. Det vil si at stuffen forflytter seg  10-15 meter inn i fjellet for hver dag, sier byggeleder Jon Trygve Løvik

Rassikring
Vågstrandstunnelen inngår i prosjektet E136 Tresfjordbrua -Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene. Til sammen bidrar prosjektet med raskere og tryggere kommunikasjon på hovedvegnettet (E136) mellom Østlandet og Sunnmøre og internt i Rauma og Vestnes kommuner. Vågstrandstunnelen bidrar først og fremst med rassikring, men er også med på å heve vegstandarden på strekningen betydelig. Tunnelen skal etter planen stå ferdig i desember 2014.