Strekningen mellom Våge og Stolsneset er endelig rassikker. Den 3665m lange tunnelen fjerner fire kjente rasutsatte punkt fra vegnettet og gir dermed rassikker veg langs sørsida av Romsdalsfjorden. Prosjektet gir også raskere og tryggere kommunikasjon på hovedvegen mellom Østlandet og Sunnmøre og internt i Rauma og Vestnes kommuner.

Tunnelen åpnet til rett tid og gir derfor rassikker veg gjennom vinteren 2015, som var en viktig målsetning da prosjektet ble planlagt.

- I år har vi åpnet hele seks tunnelanlegg. Dette er ny rekord og viser at alle våre ansatte har lagt ned en stor innsats. Med åpningen av Vågstrandstunnelen er alle de store rassikringsprosjektene på riksveg i Møre og Romsdal ferdigstilt, forteller avdelingsdirektør Ove Nesje.

Rassikker skoleveg
Flere lokale innbyggere og 150 skolebarn møtte opp på åpningsfesten. Skoleelevene Synne Helena Pedersen Storbråten og Remy Våge Karlsen fikk æren av å klippe snora sammen med regionvegsjef Berit Brendskag Lied og ordfører i Rauma kommune Lars Olav Hustad. Synne og Remy pendler fra Vågstranda til Måndalen og trenger ikke lenger å bekymre seg for rasfarlig veg.

Like etter snorklippingen kjørte skolebussene først gjennom tunnelen og markerte at skoleelevene får en trygg og rassikker skoleveg.

Ønsker ikke fartsstripe
Sørsida korps Rauma spilte under åpningsmarkeringen og regionvegsjef Berit Brendskag Lied, fylkesordfører Jon Aasen, ordfører i Rauma kommune Lars Olav Hustad og styreleder i Eksportvegen AS Roald Fiksdal holdt taler.

- Det er mitt innstendige ønske at denne flotte vegstrekningen ikke blir en fartsstripe, sa Berit Brendskag Lie.

Tunnelen og vegen koster om lag 500 millioner kroner (2014-kroner). Vågstrandstunnelen er finansiert likt med statlige rassikringsmidler og bompenger. Innkreving av bompenger (med automatisk bomstasjon på Våge) starter ikke før Tresfjordbrua er ferdigstilt, planlagt til november 2015.