Stavangerfirmaet EB Marine er en av underentreprenørene til Bilfinger og står for undervannsarbeidet på Tresfjordbrua. En viktig jobb, for sjøbunnen i Tresfjorden er svært krevende. Den består av spesielt hard masse, trykket sammen av isbreen som en gang lå her. Tresfjordbrua holdes oppe av tretten pelefundament, tre plasstøpte fundamenter og to senkekasser. Den største av de to senkekassene har en bunnplate som er 23,7 meter i diameter. Det var her utfordringen til EB Marine kom. Stavangerfirmaet ble nemlig bedt om å lage et tre meter dypt hull med en diameter på 27 meter. Dette medfører at over 1700 kubikkmeter masse må bort - uten bruk av sprengstoff.

- Vanligvis ville entreprenøren sprengt ut hullet, men her kunne det ført til at bunnen senkekassen skulle settes ned på, ble ødelagt, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Halgeir Brudeseth.

«Havbunnsfreser»
Løsningen ble en egendesignet robot i beste «Reodor Felgen-ånd», som både forflytter masse og knuser større steiner. Oppfinnelsen har fått det velklingende navnet vanninjektorsug og minner i prinsippet litt om en snøfreser.

- Den består av et 25 meter langt rør som vannet pumpes gjennom horisontalt. Ned fra dette røret stikker et tre meter langt rør som plasseres helt ned mot havbunnen. Vannstrømmen gjennom det horisontale røret skaper et vakuum i det vertikale røret og gjør at massen suges opp og slynges 25 meter bort. Foran åpningen på det vertikale røret er det montert et skovlhjul som graver til seg masse og knuser stein, forteller Torgeir Erga i EB Marine.

Innretningen blir manøvrert rundt ved hjelp av en kran på overflaten og overvåkes av en unndervannsrobot med innebygd kamera.

- Vanninjektorsuget er såpass farlig at vi ikke kan ha dykkere i nærheten samtidig, forteller Erga.

- Gjør det den skal
Arbeidet med å lage gropen senkekassen skal fundamenteres i, avsluttes på nyåret. Statens vegvesen har så langt bare hatt gode erfaringer med roboten.

- Nyvinningen virker slik EB Marine forespeilet oss og løser en utfordring som har gitt oss mye hodebry i prosjekteringsfasen, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.