Arrangementet fant sted på Våge der stuffen nå er vel 1400 meter inn i fjellet. Det ble satt opp egne biler som transporterte folk inn og ut av tunnelen. I tillegg var flere anleggsmaskiner stilt opp utenfor tunnelen til stor glede for bilinteresserte i alle aldre.

- Vi gjør dette for at naboer og andre interesserte skal få litt bedre innsyn hva som foregår på anlegget, ser prosjektleder i Statens vegvesen Halgeir Brudeseth.

Brudeseth er fornøyd med arrangementet.

- Det var godt oppmøte og været var heldigvis bra nok til at det gikk fint å være ute. Vi som var der fra Vegvesenet og entreprenøren fikk mange spørsmål og det var stor interesse for å få se inne i tunnelen, oppsummerer han.

Stuffen på Stolsneset er nå vel 1000 meter inne i fjellet. Forventet gjennomslag er rundt årskiftet 2013/2014. Den drøyt 3600 meter lange tunnelen skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2014.