Hvorfor faller ikke brua ned? Hvordan støper dere under vann når dere skal bygge brua? Må jeg betale bompenger når jeg skal besøke venninnen min? Hvordan fester dere lysene i tunnelen?

Femte-, sjette- og sjuendeklassingene fra Vike friskule hadde mange gode spørsmål da de besøkte Statens vegvesen sitt prosjektkontor på Vikebukt for å høre om byggingen av Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen. Prosjektleder Halgeir Brudeseth, byggeleder Sigmund Lønset og assisterende byggeleder Gro Kjoss Lynge tok seg tid til å presentere prosjektene med bilder, tegninger, kart og videosnutter. Barna fikk svar på de aller fleste spørsmålene. Blant annet fikk de vite at pelene som støpes under vann består av hule stålrør som fylles med en spesiell type betong og armeringsjern og at lysene i tunnelen festes i en skinne som er boltet fast i tunneltaket.

Senere på dagen var barna fra første til fjerde klasse innom. Også de var nysgjerrige på hvordan byggingen av bru og tunnel foregår.

Barna fra Vike friskule fikk også vite litt om hvordan vegsystemet på Vikebukt blir når prosjektet står ferdig. Det blir to nye underganger for gående og syklende som vil bidra til at barna i området kan ferdes trygt. I tillegg fikk barna utdelt refleksvester og bånd som de kan bruke når de ferdes ute i vintermørket.

- Vi synes det er viktig at barna som har disse prosjektene så tett på seg i det daglige, får litt innsikt i hva som foregår. Det var en flott, vitebegjærlig gjeng som var innom og vi håper de har lært litt av besøket, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.