De gamle Hjelvikbruene blir erstattet for å gi plass til ny og bredere europaveg med en mer trafikksikker kurve. I tillegg er det bygget ny gangveg på den 500 meter lange strekningen. Det er Norwegian Rock Group som er hovedentreprenør for Hjelvikbruene.

Arbeidet i Hjelvika har pågått siden i vår. Det er brua som ligger lengst mot øst, som nå skal støpes. Støpingen tar vel en dag. Etterpå gjenstår det å bygge opp vegen inn til bruene, fylle opp med masse og legge membran og asfalt.

- Vi regner med å kunne åpne for trafikk i slutten av november, sier prosjektleder i Statens vegvesen Halgeir Brudeseth.

Det vil da gjenstå noen arbeider med gangvegen og sideterrenget,  samt asfaltslitelaget og vegmerkingen som blir utført våren 2014.