Det var ledelsen for prosjektet E136 Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene som sammen med entreprenør Norwegian Rock Group AS (NRG) inviterte naboer, grunneiere og andre interesserte til å komme og høre om hvordan prosjektet vil forløpe.

Jevnere kurve
Prosjektleder Halgeir Brudeseth gikk blant annet gjennom ny reguleringsplan og endringene som er foretatt der. I Hjelvika skal det bygges ca. 500 meter ny veg og gangveg. Eksisterende bruer som er 6 og 11 m lange og 5,5 m breie skal rives og nye 12 m lange og 9 m breie bruer for både Storelva og Litleelva vil bli bygd.

- Den nye vegen får en jevnere kurve og bedre dosering enn den har i dag, fortalte Brudeseth på møtet.

Han kunne også fortelle at Statens vegvesen i en senere entreprise vil sørge for at 7 berørte boliger får utført arbeid på fasade og uteplass for å gi permanent støyskjerming fra vegen.

Arbeidet begynner nå
Rune Holt fra Norwegian Rock Group informerte om fremdriften i arbeidet.

- Vi vil begynne å sette opp skilter allerede i morgen. Arbeidet med å fjerne skog vil også komme i gang ganske snart. Omlegging av vegen vil skje i mai, fortalte han.

Prosjektet Hjelvikbruene skal være ferdigstilt i månedsskiftet oktober/november 2013. I første del av anleggsperioden vil det være 50-sone gjennom anleggsområdet. Senere vil farten bli satt ned ytterligere. Etter ferdigstilling av den nye vegen vil fartsgrensen ligge på 80 km/t som i dag.