Statens vegvesen og hovedentreprenør Bilfinger Tresfjordbrua informerte naboer og andre fremmøtte om det nå stadig mer merkbare arbeidet med Tresfjordbrua på et åpent møte på Helland skole. Prosjektleder Halgeir Brudeseth, byggeleder Sigmund Lønset og kvalitets og HMS-ingeniør Fredrik Valbø fra Bilfinger Tresfjordbrua orienterte om fremdriften i prosjektet, tekniske løsninger og hvordan arbeidet vil foregå i praksis.

Støy var et viktig tema. Et par uker etter påske begynner arbeidet med å hamre ned de 198 pelene som brua skal hvile på. Hver pel har en diameter på 1,2 meter og kan være opp til 55 meter lang. Det vil ta ca. en dag å slå ned hver enkelt pel.

- Dessverre er det umulig å skjerme mot lyden fra pelingen, det eneste vi kan gjøre er å begrense tidsrommet. Derfor vil pelingen foregå fra kl. 7 – 21 på hverdager og fra kl. 9 – 18 på lørdager. Søndager blir det stille, lovte Brudeseth.

Pelene mellomlagres på Skorgeneset før de fraktes ut til riggen (plattformen) som peleutstyret står på. Pelingen vil gi mye støy i begynnelsen når arbeidet foregår nært land.

- Støynivået vil bli ubehagelig, men ikke helsefarlig, forklarte Valbø.