Entreprenøren Arbeidsfellesskapet Busengdal/Nærum og Statens vegvesen vil orientere om planene for gjennomføring.

Sted: Statens vegvesens prosjektkontor ved ferjekaia på Vikebukt
Tid: Onsdag 4. juni klokka 1800