Prosjektleder Halgeir Brudeseth innledet møtet med å forklare rollene i bompengeanlegget. Statens vegvesen bygger ut bompengeanlegget, mens Eksportvegen AS har ansvar for delfinansiering (lån/innkreving) med bompenger (50%) og drift av innkrevingssystemet. Eksportvegen AS har engasjert BTSignaal som driftsoperatør.

Grunnlag for bompengeinnkrevingen:
Samferdselsdepartementet har delegert takstmyndighet for bompengesaker til Vegdirektoratet.

Takstvedtaket for prosjektet er i tråd med:

-  Stortingsproposisjon 80 S (2011-2012)

-  Innstilling Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

-  Vedtak i Stortinget av 31. mai 2012.

Informasjonstiltak
Takstvedtaket ble kunngjort i Åndalsnes Avis, Vestnesavisa, Bygdebladet, Sunnmørsposten og Rosmdals Budstikke. Husstandsbrosjyrer er sendt ut til alle husstandene i Rauma, Vestnes, Skodje, Ørskog, Ålesund og Haram. Det er også laget infoark på norsk og engelsk om passering av bommene rundt Tresfjorden. Et av informasjonstiltakene er også informasjonsmøtet 8.oktober. I tillegg ligger det informasjon på www.eksportvegen.no og www.autopass.no. Nummeret til kundeservice er 815 110 34.

Wenche Pettersen fra BTSignaal gikk gjennom hvordan man skaffer seg brikke og tegner rabattavtale med Eksportvegen:

Hvis du har brikke fra før har du to alternativ når du skal tegne avtale med Eksportvegen.

  1. Logg inn på MinSide hos selskapet hvor du fikk brikken. Trykk på «ny avtale» og velg Eksportvegen. Så fyller du ut hvilken rabattavtale du vil ha, betalingsmåte og godtar avtalevilkårene.
  2. Du kan også gå inn på www.eksportvegen.no og opprette avtale. Vi anbefaler at du velger alternativ 1, for da synkroniseres avtalene dine.

Hvis du ikke har brikke fra før har du også to alternativer:

  1. Tegne avtale på web, f.eks. www.trondelagbomveiselskap.no . Du får brikken tilsendt i posten. Deretter kan du enten logge inn på MinSide hos selskapet du fikk brikken fra og tegne en «ny avtale», eller logge inn på www.eksportvegen.no og opprette avtale.
  2. Få utlevert brikke hos lokal distributør. Du tegner da avtale på PC og får utlevert brikke. Hvis du velger denne løsningen kan du bare tegne ett kjøretøy per avtale. Deretter kan du enten få utlevert avtaleskjema, fylle det ut og sende det til Bergen. Avtalen er gyldig fra den er registrert. Eller du kan gå inn på www.eksportvegen.no og opprette avtale. Da må du velge «har brikke fra et annet bompengeselskap» og «frittstående privatavtale».

Privatpersoner kan registrere maksimum to biler per avtale. Firma kan registrere så mange biler de ønsker på en avtale.

Det ble stilt flere spørsmål, og her kommer noen av dem:

Hvorfor må jeg ha brikke for å kjøre rundt Tresfjorden?
Kravet om brikke er et prinsipp for å få fritak i alle AutoPASS-anlegg i Norge. Dette er for å effektivisere bompengeanlegget og få kortest mulig nedbetalingstid.

Kan jeg registrere brikke på hvilket som helst navn, eller må det være sammen navn som i vognkortet?
Du kan registrere brikken på det navnet du ønsker, det trenger ikke være det samme navnet som i vognkortet til bilen.

Hvor mange brikker kan jeg tegne på en avtale?
Du kan tegne to brikker på en rabattavtale. Firma kan registrere så mange biler de ønsker på en avtale.

Hva gjør jeg hvis jeg bruker privatbil på jobb (i tjeneste)?
Man kan legge inn både privatbiler og leasingbiler på firmaavtaler. Arbeidsgiver får da tilgang til passeringene som gjøres med privatbil. Du kan ikke ha både privat og firmaavtale på samme bil.

Jeg har biler med forskjellig vektklasse på en avtale, registrerer anlegget hvilken bil som passerer bomanlegget?
Forskuddsbeløpet vil være for tungt kjøretøy, men bompengeanlegget registrerer hvilken bil som kjører gjennom bommene og du blir belastet for riktig takst.

Hvis brikken ikke blir lest: vil du da få fritak i enkeltbommene eller blir du behandlet som en som ikke har brikke?
Du skal få fritak.

Klarer dere å fange opp utenlandske sjåfører?
Ja, Eksportvegen AS har avtale med EPC som fakturere utenlandske kjøretøy.

Fungerer brikken i biler med varmetråer i fronruten og uv-beskyttelse?
Det kan være et problem å lese brikken, men vi fanger opp registreringsnummeret så passeringene kommer inn på avtalen. Du kan prøve deg fram hvor i frontruten det er best å plassere brikken, og eventuelt kontakte bilforhandler.

Hvor lenge holder batteriet i brikken?
Det varierer etter bruk. Noen varer i tre år, noen syv år. Hvis brikken din går tom for strøm får du en ny brikke.

Leasing av bil
Hvis du leaser en bil er det lurt å ha AutoPASS-avtale, for leasingfirmaene fakturere høye gebyr for å sende ut faktura for bompengepasseringer. Avtalen må stå på den som bruker bilen, og ikke leasingfirmaet.

Når jeg har opprettet lovbestemt fritak med Trøndelag bomveiselskap, trenger jeg å opprette det samme for Eksportvegen?
Nei, du trenger ikke opprette fritak med Eksportvegen. Det gjelder da for alle bompengeanlegg i landet.

Blir alle bompengene brukt til nedbetaling av gjeld?
Ja, alt går til nedbetaling av gjeld og finaniserings- og administrasjonskostnader.  

Er bommene rundt Tresfjorden i samsvar med norsk lov?
Ja, det er Stortinget som har vedtatt det.