I dag slepes en helt spesiell konstruksjon ut fra kaia på Skorgenes til brutraseen i Tresfjorden. Vi snakker om en såkalt senkekasse. Det er en sirkulær betongsilo med en grunnflate på godt over 6o kvadratmeter og en høyde på over 20 meter, altså på størrelse med en seksetasjes bygning. Kasseen ble sjøsatt før den var ferdig og fullført mens den lå i vannet.

Nå slepes den ut i fjorden til en lekter som brukes til å holde den på plass mens den forankres til et feste på havbunnen. Her blir den først senket ved hjelp av ballastering med vann, deretter fylt med grus, forankret og forseglet – for godt. Da vil bare toppen av senkekassen bli synlig over havoverflaten. Under finner du bilder fra byggingen av senkekassen. Statens vegvesen har også montert et webkamera som dokumenterer byggingen av Tresfjordbrua med nye stillbilder seks ganger i timen. Kameraet er nå zoomet inn på lekteren og brufundamentet.

Under ser du et bildegalleri fra byggingen av senkekassen som nå skal monteres.

Status for øvrig for byggingen av Tresfjordbrua

Senkekassen som monteres nå er den ene av de to hovedfundamentene ved seilløpet under Tresfjordbrua, - den andre som er dobbelt så høy er under bygging på Skorgeneset og planlegges plassert i brutraseen i månedsskiftet februar/mars 2014.

Det sjuende av i alt 13 pelefundament er nå så godt som ferdigstilt, og dette arbeidet forventes fullført våren 2014.

Etter pelingen følger armering og utstøping av pelene, pelehodene og søylene. Dette arbeidet er godt i gang fra Remmemsida og den første søylen fra land er ferdig og den andre halvveis oppe. Landkaret på Remmem er også ferdig, og er sammen med den første søylen (og en hjelpesøyle imellom) klare for den pågående monteringen av forskalingsvognen som skal brukes til å bygge selve brukassen (kjørebanen).

På Vikebuktsida av brua har tunnelentreprenøren Bilfinger M3 fylt ut masse fram til landkarområdet noe over sjønivået. Framover mot årsskiftet skal denne delen av fyllingen heves flere meter, og det skal plastres med stor stein for å sikre mot utvasking. Ytre del av fyllingen vil da være klar for bygging av landkar samtidig som fyllingen inn mot land på Vikebukt ferdigstilles fram mot sommeren 2014.