Avtalesummen er på 23,8 mill.kr. eks mva.

Det ble levert fire tilbud på arbeidet.

Etter en samhandlingsperiode på to uker kan arbeidet starte opp, dvs. antatt anleggsstart i slutten av januar 2013.

I Hjelvika, på E136, skal det bygges om lag 500 m ny veg og gangveg. Eksisterende bruer, som er ca.5,5 m brede, skal rives. Nye bruer for både Storelva og Litleelva blir bygd med 9,0 m bredde og med bedre kurvatur og tverrfall enn dagens bruer. Det vil også bli bygd nye bruer for gangvegen parallellt med hovedvegen. To T-kryss øst for bruene blir bygd om og får ny og en bedre standard. Entreprisen omfatter også nye veglys på strekningen.