Det kjentes godt i trommehinnene da arbeidet med å sette ned pelene som skal holde Tresfjordbrua oppe startet. I alt skal 198 peler ned i havbunnen. Pelene vil inngå i 13 av i alt 18 akser over fjorden. Bruoverbygningen bygges på etter hvert som aksene står ferdig slik at brua vil ta form etappe for etappe over fjorden.

- Vi er veldig glad for å være i gang med dette arbeidet. Nå går vi fra å ha to fyllinger på hver side av fjorden til et mer synlig arbeid. Vår viktigste oppgave nå er å sikre den planlagte fremdriften, ikke minst av hensyn til de som må leve med støyen fra pelingen, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Bygges etappevis
Det er Arbeidsfelleskapet Bilfinger Tresfjordbrua med den Tyske peleriggen AnneGret som står for pelingen. Pelene som brukes er 37-57 meter lange og 1,2 meter i diameter. Pelene er hule og vannfylte når de slås ned i havbunnen. De blir senere armert og fylt med betong. Hardheten i underlaget varierer. Noen steder vil pelene slås ned til de møter fjell, andre steder er massene så harde at de bare vil gå ned noen få meter (minimumskravet er seks meter).

- Den første pelen ble slått 10 meter ned i havbunnen før vi måtte stoppe for å skøyte på den. Den blir skøytet slik at vi kan slå den ca. 20 meter ned i havbunnen og til fjell. På det meste er fjorden vel 40 meter dyp. Det er derfor pelene må ha en såpass stor diameter for å bære vekten av brua, forteller byggeleder Sigmund Lønset.