I går ble Tresfjordbrua støpt sammen og vi fikk fast forbindelse over fjorden mellom Vikebukt og Vestnes i Møre og Romsdal.

- Dette er en tradisjonell milepel som blir markert på ulikt vis rundt om. Vi valgte å spandere brukake og kaffe på arbeiderne og de andre som var invitert  etter at siste betongbil var tømt, forteller prosjektelder Halgeir Brudeseth.

De siste fem meterne av brudekket ble støpt i går kl. 11.30. Arbeidsfellesskapet Bilfinger Tresfjorbrua, media, ordføreren i Vestnes kommune og lokale ildsjeler var invitert til å overvære den siste støpen. Ca 30 m3 betong måtte til for å koble brua sammen.   

Anleggsarbeidet startet vinteren 2013, og rundt månedsskiftet oktober/november skal brua stå ferdig. Tresfjordbrua blir 1290m lang og fører til en innsparing på 13km på strekningen mellom Ørskog og Åndalsnes. Fra Vikebukt til Helland (Vestnes sentrum) blir innsparingen på ca. 22km.

Eksisterende E136 rundt Tresfjorden har mye randbebyggelse og er en ulykkesbelastet strekning. Store deler av strekningen har derfor fartsgrense 60 og 70 km/t. Når Tresfjordbrua står ferdig vil vi få full rassikring mellom Vestnes og Åndalsnes, bedre trafikksikkerhet, bomiljø rundt Tresfjorden og bedre framkommelighet og vegstandard langs E136.

Se film av sammenstøpingen