Utsettelsen skyldes at det tok lenger tid å få plassert ut sprengstoff i borehullene enn forventet. Dermed ble det ikke mulig å få til sprenging på lørdag uten å gå på akord med sikkerheten til dykkerne.

Søndag ettermiddag skal 85 kubikkmeter fjell sprenges ut på 20 meters dybde midt i Tresfjorden. Hensikten med arbeidet er å klargjøre byggegropa for det ene av de to fundamentene som bygges som prefabrikkerte senkekasser i betong på Skorgeneset.

Sprengingen medfører ingen risiko for båttrafikk eller folk i eller ved vannet, men kan merkes av dykkende eller badende. Området i nærheten av sprengningsområdet vil bli sperret for sjøfarende. Det er dykkerselskapet og underentreprenøren EB Marine som utfører arbeidet for hovedentreprenøren, Arbeidsfellesskapet Bilfinger Tresfjordbrua.

- Sprengingen er ikke farlig, men kan merkes i form av trykkbølger og bobler av folk som bader eller dykker. Vi vil også kunne få fisk som dør og flyter opp i nærområdet av sprengingen, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Fjelloverflaten som blir liggende på 20,3 meters dybde skal huse en såkalt senkekasse. Senkekassen er et prefabrikkert brufundament i form av en betongsilo med en diameter på 9 m. Senkekassen er under bygging på en lekter ved Skorgeneset. Den skal ferdigstøpes flytende i sjøen for så å bli slept ut og satt ned på sjøbunnen i midten av august. Senkekassen vil så danne fundamentet for søylen for det som vil bli det ene av to hovedfundament ved seilløpet for Tresfjordbrua.