- Mange var interesserte i tekniske detaljer, som hva brua ble bygd av og byggemetodene. Mange ble nok overrasket over at brua er ei kassebru som det er mulig å gå gjennom på langs, og har nok heller ikke hørt så mye om spennstål før. Men flere var vel like mye opptatt av utsikten fra 35 m høgde over havet midt ute i Tresfjorden, da dette er en ny «vinkel» å se omgivelsen fra. Noen var opptatt av bompenger og «tvungen» bruk av brikker for å få fritak inn til og ut fra Tresfjorden, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Besøkende fikk gå ut til enden av brua (ca. 600m) fra Remmem (Vestnes-siden) og kunne se over til fritt frambygget på akse 8. Der jobbet arbeiderne til entreprenør Bilfinger med framkjøring av fritt-frambyggvognene. Det gjenstår ca. 200m før brua er sammenhengende. I løpet av juli skal brua kobles sammen.

De som ville fikk også muligheten til å gå inn i brukassa. Der ble de møtt av Vegvesenets ansatte som viste tegninger og fortalte hvordan brua er bygd. Inni brua er det en «tunnel» som skal brukes til inspeksjoner når brua er ferdig.

Kortere og tryggere reiseveg
Den 1290m lange brua skal stå ferdig i høst og vil sammen med Vågstrandstunnelen korte kjøretiden mellom Ålesund og Åndalsnes med 12,5 km, som utgjør om lag 20 minutter. Tresfjordbrua vil også gi en tryggere reiseveg, siden strekningen rundt Tresfjorden er ulykkesbelastet og har mye randbebyggelse.